astrologie Jaar 3

 Vakopleiding astrologie - Jaar 3

Docent: Willem Kunst in Nijmegen

In het derde jaar leer je de onderlinge relaties tussen mensen lezen.Relatie.jpg

We behandelen:
* Relatiehoroscoop.
* Het 7e huis - Venus - Mars -zon - Maan en heer7.
* Synastrie - de vergelijking van twee horoscopen met aandacht

   voor de manier waarop zij om elkaar heen vallen en welke invloed

   zij op elkaar uitoefenen.
* Asc en Mc.
* Planeten in huis en in aspect.
* Composiethoroscoop, een samenvoeging van 2 horoscopen waarin

   je kunt lezen hoe je samen bent en hoe je samen overkomt.
* Kruizen en elementen.
* Planeten. Onderlinge aspecten.

Totale lestijd: 30 keer 2 uur. Regelmatig huiswerk.